website security

Herroepingsrecht

Aanvang

De aanvang van de bedenktijd is afhankelijk van het soort overeenkomst:

 • Gaat het om een product? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het product;
 • Gaat het om meerdere producten? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het laatste product;
 • Gaat het om een regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode? Dan gaat de bedenktijd lopen op de dag van ontvangst van het eerste product;
 • Gaat het om een dienst? Dan gaat de bedenktijd lopen vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
 • Gaat het om een digitaal product die u via een internetverbinding heeft ontvangen? Dan gaat de bedenktijd in vanaf de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 

Modelformulier

Om de bedenktijd in te roepen kunt u gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De verkoper is verplicht om u dit te verstrekken. U hoeft er echter geen gebruik van te maken. U kunt ook zelf een brief of e-mail opstellen. U mag de overeenkomst ook via de website (bijvoorbeeld via het contactformulier) van de verkoper herroepen. De verkoper is dan verplicht om u (op een duurzame gegevensdrager) een bevestiging van de herroeping te sturen.

 

Waardevermindering

De verkoper mag uw beroep op de bedenktijd niet weigeren. Maar wanneer u het product voor meer heeft gebruikt dan nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden, dan bent u wel aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. De verkoper mag u dan kosten in rekening brengen.

 

Uitzonderingen

Bij de volgende producten of diensten heeft u geen bedenktijd:

 • Producten die volgens uw specificaties zijn gemaakt of een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Audio- en video-opnamen en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door u is verbroken;
 • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 • Losse kranten en tijdschriften;
 • Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling;
 • Digitale inhoud die u via een internetverbinding heeft verkregen en waarvan u direct gebruikt kunt maken;
 • Diensten waarvan u direct gebruik kunt maken;
 • Dringende herstel- en onderhoudswerkzaamheden op uw eigen verzoek;
 • Diensten die zullen plaatsvinden op een bepaald tijdstip of tijdens een bepaalde periode, zoals verblijf, vervoer, autohuur, goederenvervoer, horecadiensten en vrijetijdsbesteding.
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 • Alcoholische dranken waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt.
 •  

Aanvullende regels bij direct uitvoerbare dienst
 

Bij een dienst (o.a. digitale inhoud) die direct uitvoerbaar wordt na het sluiten van de overeenkomst gelden aanvullende regels:

 • Allereerst is de verkoper verplicht om u uitdrukkelijk om toestemming te vragen om direct met het uitvoeren van de dienst te starten.
 • Ten tweede moet hij u vragen om een schriftelijke verklaring waarin u afstand doet van uw recht op herroeping. Deze verklaring moet in de bevestiging van de overeenkomst worden opgenomen en de verkoper moet u hiervan een kopie overhandigen.

Houdt de verkoper zich niet aan deze twee regels? Dan behoudt u het recht op de bedenktijd.